HABERLER / DUYURULAR
Kira Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir ?

Ev ve iş yeri gibi gayrimenkullerden kira geliri alanlar için kira beyan dönemi başlıyor.

Evi ve iş yeri kirada olanların 2018 yılında elde ettikleri kira geliri için beyanname verme dönemi başlıyor. Posta gazetesinde yer alan habere göre, 1 Mart – 25 Mart tarihleri arasında vergi beyannamesi verilecek. Aralık 2018 itibariyle kira geliri nedeniyle vergi mükellefi olanların sayısı 2 milyon. Kira gelirleri için istisna tutarı 4 bin 400 lira olarak belirlendi. Aylık 4 bin 400 liranın (ayda 367 liranın) altındaki kira geliri için beyanname verilmeyecek.

Kira Beyannamesi Nasıl Verilir?
Kira beyannamesini hazır beyan sistemi üzerinden (http://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/) vermek mümkün.
Eşler konuta yarı yarıya ortaksa ve kira geliri elde ediyorsa böyle bir durumda 4 bin 400 liralık istisna her bir hissedara uygulanacak.
Kiraya verilmiş olan gayrimenkul, kiracı tarafından hem konut hem de işyeri olarak kullanırsa (home-office) elde edilen kira kazancına konut istisnası uygulanmayacak.
Depozito kira geliri sayılamaz.
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ödenen katkı payları kazançlardan herhangi bir indirim konusu yapılamaz.
Boş olan ve kira geliri elde edilmeyen gayrimenkuller için beyanname verilmesi gerekmiyor. Ancak bağlı olunan vergi dairesine bilgilendirme yapılmalı.
Tapu sahibi başka kişi, kirayı elde eden başka biri olması halinde tapu sahibinin beyanname vermesi gerekiyor.
Emekli de olsanız kira geliriniz istisna tutarı 4 bin 400 TL’yi aştığı sürece beyanname vermelisiniz.
Kentsel dönüşüm kapsamında belediyelerden aldığınız kira yardımlarını kazanç olarak kabul edip beyanname vermenize gerek yok.
İş yeri kiracılarının kesmekle yükümlü oldukları stopajları vergi dairesine yatırmamasından dolayı, mülk sahibinin herhangi bir sorumluluğu bulunmuyor.
Kira Beyanı Yöntemleri
Kira gelirini beyan ederken iki yöntemden (Götürü Gider ve Gerçek Gider yöntemi) birini seçmek gerekiyor. Yöntem seçimi ödeyeceğiniz vergi tutarı açısından da çok önemli. Götürü Gider yönteminin seçilmesi durumunda ‘iki yıl’ boyunca bu yöntem değiştirilemeyecek. Avantajı da gayrimenkulünüzle ilgili 1 kuruşluk masraf yoksa dahi indirim hakkı sağlaması. Götürü Gider uygulamasında oran daha önceleri yüzde 25 olarak dikkate alınmaktaydı. Ancak 2017 sonunda yapılan değişikle yüzde 15 oranına düşürüldü. Kiradaki evle ilgili bir gideriniz yoksa götürü gider yöntemiyle yüzde 15 indirim hakkınız olacak.

Gerçek Gider Yolu
Gerçek Giderde; mülk sahibinin üstlendiği aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, mülke ilişkin sigorta giderleri, mülk konut ise banka kredisiyle alınması durumunda 5 sene süre ile faiz ödemeleri, mülke ait vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları, gayrimenkule ait bakım onarım ve idame giderleri, mülk sahibi kendisi de kirada oturuyorsa ödediği kira giderini vergi hesabından düşebiliyorsunuz.

Akrabalara Emsal Kira Bedeli Uygulanmıyor
Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılmış olan gayrimenkullerin emsal kira bedeli, bu gayrimenkullerin kirası sayılıyor. Çünkü herkesin bu gerekçeyi ileri sürerek devlete vergi vermemesi ihtimali de var. Eğer bazı akrabalık ilişkisi söz konusu ise emsal kira bedeli uygulanmıyor. Yani anne, baba, büyükanne, büyükbaba, kardeş, çocuk ve torunların kullanımına tahsis edilen konut için emsal kira bedeli ödenmiyor. Kaynana ise bu sayılanların dışında. Ayrıca amca, dayı, hala, teyze gibi kişiler de evde bedelsiz oturursa vergi ödemek gerekli, arkadaşlar da kira bedeli ödemek zorunda.

Banka Kredisi ile Ev Alanlar
Bankadan krediyle ev alan kişi söz konusu evi kiraya vererek gelir elde ediyorsa gerçek gider usulünü seçmesi durumunda o yıla ait kira gelirinden bankaya yıl içinde ödediği kredi faizlerini indirebilecek. Örneğin; Ahmet Bey, 2018 yılında 250 bin liraya satın aldığı bir apartman dairesini, 1 Ocak 2018’de konut olarak kiraya vermiş ve yıllık 16 bin 800 lira gelir elde etmiştir. Aldığı konutun yüzde 5’i 12 bin 500 TL’dir. Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve istisnaya isabet eden tutarın ayrıştırılmasıyla kazançtan indirim konusu yapılabilir.

Yeni Evi Kiraya Verenler
Boş kalan evin korumak için bedelsiz olarak başkalarının (örneğin arkadaşın) kullanımına bırakılması durumunda vergi ödenmiyor. Son 5 sene içinde ev alıp kiraya verenler ‘Gerçek Gider Yöntemi’yle satın alma bedelinin yüzde 5’ini kira gelirinden düşebilir. Örneğin; 2017 yılında 200 bin TL’ye aldığınız evden 2018 yılında 10 bin TL kira tahsil ettiniz. 200 bin TL’nin yüzde 5’i olan 10 bin lirayı kira gelirinden düşerek vergiden kurtulabilirsiniz. Yüzde 5’lik indirim, sadece tek bir konuta uygulanabilir. İş yeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller, yüzde 5’lik gider indiriminden faydalanamaz.

Beyanname Verilmezse Ne Olur?
Kira gelirini beyan etmeyen vatandaşlardan, ödemedikleri vergi, cezalı ve faiziyle alınıyor. Beyanda bulunmayanlar ayrıca 4 bin 400 TL’lik konut kira geliri istisnasından yararlanamıyor.

Birden Fazla Kira Geliri Varsa Ne Olur?
4 bin 400 TL’lik istisna tutarı, birden fazla mesken kirası elde edenler için kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacak. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması durumunda ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı (4 bin 400 lira) yararlanabilir.

İş Yeri Sahipleri İçin Beyanname
İş yeri kira geliri 34 bin TL üzeri olanlar beyanname vermek zorunda. Bu mükellefler Götürü veya Gerçek Gider yöntemini seçebilir fakat Götürü Gider yöntemini seçenler, 2 sene geçmedikçe Gerçek Gider yöntemine geçemez. Ayrıca konut (istisna sonrası rakam) artı iş yeri brüt kira geliri 34 bin TL’nin üzeri olanlar da beyanname verecek. Evi başkasına kiraya vererek, kiraladığı bir başka evde oturanlar; ödedikleri kira tutarlarını gider olarak göstererek vergiden indirecek.

Evden Beyanname Hizmeti
Kira gelirine ilişkin olarak beyanlar hazır beyan sistemi üzerinden yapılıyor. 2018 yılında ne kadar kira geliri varsa o kadar beyan edilecek. Eğer ev 3 ay boş kaldıysa ve 9 ay kira geliri varsa 9 aylık kira geliri beyan edilecek. 60 yaş üzeri, engelli, okuma-yazma bilmeyen ve hastalara talep edilmesi halinde vergi memuru gönderiliyor. Bunun için de Maliye’den randevu alınabiliyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba

HABERLER / DUYURULAR

•  2019 Mart ayı kira zammı oranları... (6.3.2019)
•  Kira Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ne... (20.2.2019)
•  Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Nasıl Alınır ?... (20.2.2019)
•  2019 Ocak Konut Satışları Belli Oldu... (20.2.2019)
•  Yeni Ofisimiz Sancaktepe Merkezde...... (3.7.2018)
•  Yeni web sitemiz yayında.... (11.04.2018)
BİZİ ARAYIN!
0 (216) 621 22 77
0 (216) 939 90 16